İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

  1-Risk analizi,
  2-Risk değerlendirmesi,
  3-Acil durum eylem planı hazırlanması
İSG EĞİTİMİ VE TATBİKATLARI
  1-Yangın
  2-Acil durum
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA
  1-TS EN 60079-0: Patlayıcı Atmosferler – Bölüm 0: Teçhizatlar– Genel gereksinimler
  2-TS EN 60079-10-1/2015 yılı açıklanan esaslara göre: Patlayıcı ortamlar – Bölüm 10-1: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması – Patlayıcı gaz atmosferler
  3-TS EN 60079-10-2/2015 yılı açıklanan esaslara göre: Patlayıcı ortamlar – Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması – Yanıcı toz atmosferler
  4-TS EN 60079-14: Patlayıcı Atmosferler – Bölüm 14: Elektrik tesislerinin tasarım, seçim ve kurulum kurallar
  TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI (ADR, RID, IMDG CODE)
 1-Karayolları Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 2-Demir Yolları Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 3-Deniz Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 
 
 
 
 
 

Neredeyiz ?

Adres: Korkutreis Mahallesi Hanımeli Sokak Saadet Apartmanı No:39/4 Kızılay - ÇANKAYA / ANKARA || Telefon : 0312 232 31 22 || Gsm : 0505 492 78 00